STUBA Green Team
Kontakt

Kontakt

Tomáš Fialka

Kapitán tímu:
Bc. Tomáš Fialka
tomas.fialka@sgteam.eu
+421 914 216 866

Vedúci marketingu:
Bc. Samuel Jankove
samuel.jankove@sgteam.eu
+421 944 965 369

Vedúci financií a sponzoringu:
Bc. Erich Maliniak
erich.maliniak@sgteam.eu
+421 918 947 507

Vedúci mechanickej divízie:
Bc. Samuel Bystričan
samuel.bystrican@sgteam.eu
+421 948 135 440

Vedúci elektrickej divízie:
Bc. Samuel Mazúr
samuel.mazur@sgteam.eu
+421 907 868 608

Adresa dielne:
STUBA Green Team
Slovenská Technická Univerzita
Vazovova 2757/5
811 07, Bratislava

Fakturačná adresa:
Slovenská Asociácia Strojných Inžinierov
Námestie Slobody 17
812 31, Bratislava

IBAN: SK84 0900 0000 0006 3496 1655
BIC/SWIFT: GIBASKBX
IČO: 30808693, DIČ: 2020814818
IČ DPH/VAT: – (nie sme platcami DPH)