• 2019
 • 2019

Partneri 2019

Generálny partner

 • STU

  Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na 250-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.

Hlavní partneri

 • Schaeffler Slovensko

  Schaeffler disponuje portfóliom produktov, ktoré patrí k najrozsiahlejším v ložiskovej výrobe a môže pokryť všetky oblasti použitia. Spoločný katalóg štandardných ložísk obsahuje vyše 40 000 typov, ktoré sú dodávané do 60 rôznych oblastí priemyslu. Okrem toho ponúkame rozsiahle služby v oblasti výpočtov, diagnostiky, údržby a montáže valivých ložísk a kompletných systémov.

 • Sova digital

  SOVA Digital zhromaždila talentovaných a tvrdo pracujúcich ľudí, ktorí sú jedineční vo svojej schopnosti rýchlo dodať kompletné PLM riešenia, zodpovedajúce potrebám a možnostiam zákazníka. SOVA Digital je inovatívna firma dovnútra i smerom voči svojim zákazníkom.

 • Zenit

  Na zložitom trhu dokážeme pre našich klientov vybrať tých najvhodnejších výrobcov. Tvoríme tak filter, cez ktorý sa dostanú len tí najlepší. Vyberáme ich podľa požadovaných meradiel - kvalita, dôveryhodnosť, cenová efektivita. Vyhľadávame, privádzame a zastupujeme overené zahraničné spoločnosti. Robíme trh jednoduchším. Ponuku zrozumiteľnejšou.

 • ZF Slovakia

  ZF Slovakia zastupuje koncern ZF na Slovensku. Tri nezávislé prevádzkové jednotky riadia výrobné závody v mestách Trnava, Levice, Šahy, Detva a Komárno. Vyrábajú sa tu komponenty hnacieho ústrojenstva a podvozku hlavne pre osobné vozidlá. ZF Slovakia je výlučnou dcérskou spoločnosťou podniku ZF Holding Austria GmbH. Jej ústredie sa nachádza v Trnave. Má päť výrobných lokalít, v Trnave, Leviciach, Šahách, Detve a Komárne.

 • Velodyne Lidar

  Lidar je skratka pre „detekciu a mierenie svetla“. Niekedy sa nazýva „laserové skenovanie“ alebo „3D skenovanie“. Táto technológia využíva laserové lúče bezpečné pre oči na vytvorenie 3D reprezentácie skúmaného prostredia. Lidar sa používa v mnohých priemyselných odvetviach, vrátane automobilového priemyslu, kamiónovej dopravy, UAV / robotov, v priemysle, mapovaní a ďalších.

Odber noviniek
Odberom noviniek súhlasíte so spracovaním osobných údajov